Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku formie innej niż elektroniczna:

 1.Rejestr pobranych dokumentów z archiwum PUP,

 2.Kartoteka aktywnych kart bezrobotnych i poszukujących pracy,

 3.Kartoteka archiwalnych kart bezrobotnych i poszukujących pracy,

 4.Rejestr jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Power, RPO, Fundusz Pracy

 5.Kartoteka potrącenia alimentacyjne.

 6.Rejestr spraw sądowych.

 7.Rejestr zawartych umów w ramach stażu z ewidencją bezrobotnych

 8.Rejestr zawartych umów na szkolenie z ewidencją bezrobotnych

 9. Kartoteka korespondencji w zakresie udostępniania danych osobowych

10.Rejestr not księgowych

11.Rejestr deklaracji wekslowych

12.Rejestr pracodawców i umów finansowanych z PFRON

13.Rejestr poręczycieli osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków finansowych
     na podjęcie działalności gospodarczej oraz osób ubiegających się o przyznanie refundacji kosztów
     wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
     Pracy w Pucku

14.Ewidencja przesyłek wychodzących

15. Powiatowa Rada Rynku Pracy

16. Windykacja

Poniżej znajduje się rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku przy użyciu systemów informatycznych:

1. Ewidencja bezrobotnych i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku

2. Baza danych cudzoziemców przewidzianych do zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

3. Rejestr przesyłek wpływających w systemie PSZ eDOK

4. Listy wypłat świadczeń bezrobotnych i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku realizowane przelewem

Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:559
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2016-08-31 13:04:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-08-31 13:00:59