Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Tekst ustawy "Prawo zamówien publicznych" znajduje sie Tutaj

Aktualne postępowania do 30 tys. euro znajdują się tutaj 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania aktualne w 2016 roku

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Specjalista ds. kadrowo-płacowych”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn. „Specjalista ds. kadrowo-płacowych”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specjalista ds. kadrowo płacowych

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej

Specjalista ds. kadrowo-płacowych - unieważnienie postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Kurs asystencko - sekretarski”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn. „Kurs asystencko - sekretarski”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu asystencko sekretarski

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej

Kurs asystencko sekretarski - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Szkolenie z technik dostępu linowego - OTDL”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.

„Szkolenie z technik dostępu linowego - OTDL”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OTDL dostęp linowy

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej

OTDL - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Operator koparko ładowarki klasa III”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.

„Operator koparko ładowarki klasa III”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia operator koparko ładowarki

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej

Koparko ładowraka - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  metodą TIG 141 (stal nierdzewna) z egzaminem DNV

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  metodą TIG 141 (stal nierdzewna) z egzaminem DNV

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1400

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia TIG

Załacznik Nr 2 Formularz oferty szkoleniowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą:Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi  metodą MAG 136

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi  metodą MAG 136

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1400

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia MAG

Załącznik Nr 2 Formularz oferty szkoleniowej

Spawanie - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1,C1+E)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 3 osób bezrobotnych na wykonanie usługi–organizacji szkolenia pn.

„Prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1,C1+E)”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1400

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  Prawo jazdy kat.C

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej

 

 

Postępowania wszczęte i zakończone w 2016 roku

 

 

 

Postępowania aktualne w 2014 roku

(Brak informacji ponieważ wszystkie postępowania zostały zakończone) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania wszczęte i zakończone w 2014 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2014 r.

 

1.   Ogłoszenie  o zamówieniu pod nazwą: "Zorganizowanie i przeprowadzenie
       szkolenia w formie kursu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (Nr sprawy IP-3310/1/2014)

3.   Załącznik Nr 1   Formularz oferty

4.   Załącznik Nr 2   Program szkolenia

5.   Załącznik Nr 3   Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ustawy

6.   Załącznik Nr 3a  Oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

7.   Załącznik Nr 4    Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ustawy

8.   Załącznik Nr 5    Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

9.   Załącznik Nr 6    Wykaz bazy techniczno-dydaktycznej

10. Załącznik Nr 7  Imienny wykaz kadry dydaktycznej wraz z informacją
                                o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, które będą
                                wykonywać zamówienie

11. Załącznik Nr 8   Oświadczenie o współpracy

12. Załącznik Nr 9   Wzór umowy szkoleniowej

13. Załącznik Nr 10 Kalkulacja kosztów szkolenia

14. Załącznik Nr 11 Wzór ankiety oceny szkolenia

15. Załącznik Nr 12 Wzór zaświadczenia o ukończonym kursie

16. Załącznik Nr 13 Oznaczenie pomieszczeń

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pod nazwą: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Poprawiony załącznik Nr 7 Imienny wykaz kadry dydaktycznej wraz z informacją
o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, które będą wykonywać zamówienie

Poprawiony załącznik Nr 10 Kalkulacja kosztów szkolenia

 

Informacja o przedłużeniu składania ofert w ramach zamówienia publicznego pod nazwą: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - 28.02.2014 R.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pod nazwą: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - 28.02.2014 R.

Modyfikacja SIWZ - 28.02.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nazwą: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania wszczęte i zakończone w 2013 roku

1. Ogłoszenie o zamówieniu : "Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego
    Urzędu Pracy w Pucku przy ul. Elizy Orzeszkowej 7" z dnia 13.05.2013 r.
   ( nr sprawy: OA-3310/1/2013 )

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami ( nr sprawy:
    OA-3310/1/2013 )

3. Odpowiedzi na zapytania dot. SIWZ

4. Ogłoszenie o wyborze oferty (nr sprawy: OA-3310/1/2013)

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postępowania wszczęte i zakończone w 2012 roku

1. Ogłoszenie o Dostawie materiałów budowlanych dla Powiatowego Urzędu Pracy
    w Pucku - zamówienie uzupełniające

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku
    Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul.E. Orzeszkowej 7" z 02.10.2012 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Załączniki do SIWZ od N-ru 1 do N-ru 7

4. Załącznik Nr 8 do SIWZ

5.Odpowiedzi na zapytania dot. SIWZ (Nr sprawy OA-3310/4/2012)

6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu: "Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego
    Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7" (OA-3310/3/2012)
    z dnia 23.08.2012 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (OA-3310/3/2012)

3. Załączniki do SIWZ (OA-3310/3/2012)

4. Wyjaśnienia zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków
    Zamówienia  w sprawie OA-3310/3/2012

5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr OA-3310/2/2012 "Dostawa materiałów budowlanych 
    dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku"

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (OA-3310/2/2012)

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - zestawienie

4. Załacznik Nr 2 do SIWZ - oferta

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 22

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie art. 24

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - umowa

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr OA-3310/1/2012 "Rozbudowa z nadbudową
     części budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy
     ul. Orzeszkowej 7

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (OA-3310/1/2012)

3. Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (OA-3310/1/2012)

4. Załączniki do SIWZ  (OA-3310/1/2012)

5. Wyjaśnienie zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
     w sprawie OA-3310/1/2012
  z dnia 27.01.2012 r.

6. Wyjaśnienia zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
    w sprawie OA-3310/1/2012
  z dnia 30.01.2012 r. 

7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (OA-3310/1/2012)

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego (OA-3310/1/2012)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania wszczęte i zakończone w 2011 roku 

1.Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonanie sieci strukturalnej obejmującej sieć
   komputerową, dedykowaną sieć elektryczną i sieć telefoniczną  w budynku
   przy ul.Orzeszkowej 7 w Pucku

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Wyjaśnienia zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Kolejne wyjaśnienia zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Postępowania wszczete i zakończone w 2010 roku

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie
    szkolenia w formie kursu ABC przedsiębiorczości 

 

Ogłoszenia o wyborze oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zorganizowania
i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu "ABC przedsiębiorczości"

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie
 kursu ABC przedsiędbiorczości z dnia 14.04.2010 r.

 

 

 

 POSTĘPOWANIA z lat 2006-2008 PRZENIESIONE DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

AKTUALNE POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE

POSTĘPOWANIA UNIEWAŻNIONE

ZAWARTE UMOWY