Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Tekst ustawy "Prawo zamówien publicznych" 

Aktualne postępowania poniżej 130 tys. zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania aktualne w 2016 roku

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Specjalista ds. kadrowo-płacowych”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn. „Specjalista ds. kadrowo-płacowych”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specjalista ds. kadrowo płacowych Szczegóły pliku
Nazwa: Opis_przedmiotu_kadry_i_place.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia specjalista ds. kadrowo płacowych
Utworzono: 2016-02-01 12:47:14
Data dodania: 2016-02-01 11:24:10
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Wzór oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-02-01 12:51:00
Data dodania: 2016-02-01 09:35:15
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Specjalista ds. kadrowo-płacowych - unieważnienie postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Specjalista_kadry_i_place_uniewaznienie.PDF
Opis: Specjalista ds kadrowo płacowych - unieważnienie postępowania
Utworzono: 2016-02-10 12:41:59
Data dodania: 2016-02-10 11:28:18
Autor pliku: Zygmunt Orzeł
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Kurs asystencko - sekretarski”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn. „Kurs asystencko - sekretarski”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu asystencko sekretarski Szczegóły pliku
Nazwa: Opis_przedmiotu_asystencko_sekretarski.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia kurs asystencko sekretarski
Utworzono: 2016-02-01 12:49:25
Data dodania: 2016-02-01 10:41:11
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Wzór oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-02-01 12:51:00
Data dodania: 2016-02-01 09:35:15
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Kurs asystencko sekretarski - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły pliku
Nazwa: Asystencko_sekretarski_ogloszenie_o_wyborze.PDF
Opis: Kurs asystencko-sekretarski - ogłoszenie o wyborze oferty
Utworzono: 2016-02-12 10:17:03
Data dodania: 2016-02-12 13:04:42
Autor pliku: Zygmunt Orzeł
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Szkolenie z technik dostępu linowego - OTDL”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.

„Szkolenie z technik dostępu linowego - OTDL”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OTDL dostęp linowy Szczegóły pliku
Nazwa: Opis_przedmiotu_OTDL.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia OTDL dostęp linowy
Utworzono: 2016-02-01 12:50:15
Data dodania: 2016-02-01 09:39:35
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Wzór oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-02-01 12:51:00
Data dodania: 2016-02-01 09:35:15
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

OTDL - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły pliku
Nazwa: OTDL_Ogłoszenie_o_wyborze.PDF
Opis: OTDL - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2016-03-10 12:38:06
Data dodania: 2016-02-10 11:31:28
Autor pliku: Zygmunt Orzeł
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Operator koparko ładowarki klasa III”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.

„Operator koparko ładowarki klasa III”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 04.02.2016 r.

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia operator koparko ładowarki Szczegóły pliku
Nazwa: Opis_przedmiotu_operator_koparko_ładowarki.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia operator koparko ładowarki
Utworzono: 2016-02-01 12:52:18
Data dodania: 2016-02-01 09:21:12
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 Wzór oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Wzór oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-02-01 12:51:00
Data dodania: 2016-02-01 09:35:15
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Koparko ładowraka - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły pliku
Nazwa: Koparko_ladowarka_ogloszenie_o_wyborze.PDF
Opis: Koparko ładowarka ogłoszenie o wyborze oferty
Utworzono: 2016-02-10 12:37:32
Data dodania: 2016-02-10 14:10:45
Autor pliku: Hanna Czapp
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  metodą TIG 141 (stal nierdzewna) z egzaminem DNV

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  metodą TIG 141 (stal nierdzewna) z egzaminem DNV

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1400

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia TIG Szczegóły pliku
Nazwa: Opis_przedmiotu_spawanie_TIG_141_DNV.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia TIG
Utworzono: 2016-01-25 12:54:14
Data dodania: 2016-01-25 14:58:47
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załacznik Nr 2 Formularz oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Formularz oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-01-25 12:57:01
Data dodania: 2016-01-25 14:38:33
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_szkoleniowej.PDF
Opis: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty TIG 04.02.2016
Utworzono: 2016-02-04 12:45:53
Data dodania: 2016-02-04 12:55:59
Autor pliku: Zygmunt Orzeł
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą:Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi  metodą MAG 136

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej na wykonanie usługi– organizacji szkolenia pn.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi  metodą MAG 136

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1400

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia MAG Szczegóły pliku
Nazwa: Opis_przedmiotu_spawanie_MAG_136.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia MAG
Utworzono: 2016-01-25 12:55:48
Data dodania: 2016-01-25 14:53:53
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik Nr 2 Formularz oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Formularz oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-01-25 12:57:01
Data dodania: 2016-01-25 14:38:33
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Spawanie - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: MAG_Ogłoszenie_o_unieważnieniu.PDF
Opis: spawanie MAG ogłoszenie o unieważnieniu
Utworzono: 2016-02-09 12:43:41
Data dodania: 2016-02-10 11:22:52
Autor pliku: Zygmunt Orzeł
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do  składania  ofert  szkoleniowych na wykonanie usługi organizacji szkolenia pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1,C1+E)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy do złożenia wstępnej oferty szkoleniowej dla 3 osób bezrobotnych na wykonanie usługi–organizacji szkolenia pn.

„Prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1,C1+E)”

Prosimy o złożenie oferty (osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłanie lub doręczenie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck, lub faksem na nr (058) 673-24-73 wew. 13, lub e-mailem gdpu@praca.gov.pl) do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1400

Poniżej zamieszczona jest szczegółowa informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia (załącznik  nr 1) oraz formularz oferty szkoleniowej (załącznik nr 2)

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  Prawo jazdy kat.C Szczegóły pliku
Nazwa: Opis przedmiotu prawo jazdy KW.pdf
Opis: Opis przedmiotu zamówienia Prawo jazdy kat.C
Utworzono: 2016-01-26 12:53:41
Data dodania: 2016-01-26 08:08:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz_oferty_szkoleniowej.doc
Opis: Formularz oferty szkoleniowej
Utworzono: 2016-01-25 12:57:01
Data dodania: 2016-01-25 14:38:33
Autor pliku: Agnieszka Becker
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej Szczegóły pliku
Nazwa: Kat.C_KW_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.PDF
Opis: Kat.C KW Ogłoszenie o wyborze oferty
Utworzono: 2016-02-04 12:44:51
Data dodania: 2016-02-04 13:07:29
Autor pliku: Zygmunt Orzeł
Wprowadził/a: Gajak Roman
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POSTĘPOWANIA z lat 2006-2008 PRZENIESIONE DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE

POSTĘPOWANIA UNIEWAŻNIONE

ZAWARTE UMOWY

 

POSTĘPOWANIA Z LAT 2010-2014 PRZENIESIONE DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

Postępowania wszczęte i zakończone w latach 2010 - 2014